Editorial Team

EDITORIAL IN CHIEF                     

Yusri Hamzani (STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang)

EDITORIAL BOARD
Syamsul Wathani (STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang)
Muhammad Said (STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang)

COPY EDITORS
Siti Asiah (STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang)
Abd. Rahman (STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang